Dr. Ana Nemec

Slovėnija

Ana Nemec 2004 m. pabaigė Liublianos universitetą Slovėnijoje ir įgijo veterinarinės medicinos gydytojos kvalifikaciją. Toliau ji tęsė daugiadalykes doktorantūros biomedicinos studijas Liublianos universitete, tyrinėdama periodonto ligų sisteminį poveikį ir tuo pat metu dirbo veterinarijos gydytoja Liublianos universiteto, veterinarijos fakulteto smulkių gyvūnų klinikoje. 2009 m. jis apsigynė mokslų daktaro disertaciją, vadovaujant profesoriui Dr. Zlatko Pavlica ir 2012 m. liepos mėn. pabaigė 3 metų trukmės rezidentūrą, vadovaujant profesoriui Frank Verstraete Odontologijos ir burnos chirurgijos srityje Kalifornijos universitete Deivise (JAV). Ana išlaikė egzaminus ir gavo Amerikos veterinarinės odontologijos koledžo (AVDC) diplomą, kuris taip pat buvo pripažintas ir Europos veterinarinės odontologijos koledžo (EVDC).

Šiuo metu Ana Nemec yra paskirta profesoriaus asistente Liublianos universiteto (Slovėnija), veterinarijos fakultete ir moksline bendradarbe Kalifornijos universitete Deivise (JAV). Ji taip yra Europos veterinarinės odontologijos bendrijos narė ir buvusi iždininkė, EVDC Direktorių tarybos narė, AVDC Įgaliojimų komiteto narė. Ana yra gavusi nacionalinių ir tarptautinių apdovanojimų veterinarinės medicinos srityje. Ji yra viena iš žurnalo „Veterinary Dentistry and Oromaxillofacial Surgery“ redaktorių, keleto tarptautinių žurnalų recenzentė, mokslinių ir profesinių darbų autorė bei aktyvi lektorė ir dėstytoja. Jos pagrindinė mokslinių tyrimų sritis – burnos biologija, o ypač – gyvūno atsakas į burnoje esančias bakterijas ir auglių biologija.

Diplomai: AVDC, EVDC

Komitetai: Dantų standartizacijos projekto komitetas (DSP): narė