Aidas Grigonis

Lietuva

Veterinarijos gydytojas terapeutas, daktaras, docentas. Specializacija – smulkiųjų gyvūnų kardiovaskulinės sistemos ligos.

1995 m. su pagyrimu baigė Lietuvos veterinarijos akademijos Veterinarinės medicinos fakultetą, 1997 m. įgijo veterinarijos magistro mokslinį laipsnį ir pradėjo dirbti veterinarijos gydytoju terapeutu Lietuvos veterinarijos akademijos Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikoje. 2007 m. metais apgynė disertaciją ir buvo suteiktas biomedicinos mokslų daktaro laipsnis. Nuo 2011 m. LSMU Veterinarijos akademijoje dėsto veterinarinės farmakologijos ir veterinarinės toksikologijos disciplinas, smulkiųjų gyvūnų kardiologijos ciklus klinikinės diagnostikos ir vidaus ligų disciplinose. Nuo 2012 m. LSMU VA Eksperimentinės ir klinikinės farmakologijos laboratorijos vadovas. Parašęs per 20 mokslinių straipsnių, vieno patento ir vienos mokslinės monografijos bendraautorius. Mokslo kryptis – veterinarinių preparatų kūrimas ir jų ikiklinikinis bei klinikinis įvertinimas.